Styrgrupp för SLU Future Food

Senast ändrad: 08 mars 2019

SLU Future Foods styrgrupp styr verksamhetens inriktning. Den fattar beslut om verksamhetsplan och budget samt följer och stödjer den löpande verksamhet som bedrivs genom plattformens stab. Styrgruppens mandatperiod är tre år, med möjlighet till förlängning.

Medlemmar i styrgruppen

Torleif Härd

Dekan
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
Styrgruppens ordförande

Margaretha Emanuelsson

Universitetslektor
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

Göran Bergkvist

Forskare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Lena Ekelund Axelson

Professor
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Christer Björkman

Professor
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Erik Fahlbeck

Vicerektor
Universitetsledningen

Andreas Mattsson

Vice ordförande för Ultuna studentkår
Studentrepresentant (tillsätts genom sin roll i studentkåren)

Fakta:

 

Sidansvarig: gunilla.leffler@slu.se