SLU Future Foods referensgrupp

Senast ändrad: 14 februari 2022

SLU Future Foods externa referensgrupp ger plattformen ett omvärldsperspektiv och har en sammansättning som så brett som möjligt ska representera olika delar av livsmedelssystemet. Gruppen deltar i arbetet med att utveckla plattformens aktiviteter och bidrar på så sätt till att SLU Future Food uppnår uppsatta projekt- och verksamhetsmål.

Medlemmar i referensgruppen

 • Thomas Bertilsson, Upplandsstiftelsen
 • Viveca Norén, MSB
 • Åsa Domeij, Axfood
 • Gun Rudquist, Östersjöcentrum (SU)
 • Harald Svensson, konsult
 • Hanna Dufva, Livsmedelsverket
 • Lotta Törner, Livsmedelsakademin
 • Anna Samuelsson, lantbrukare
 • Richard Tellström, etnolog och måltidsexpert
 • Wictoria Bondesson, LRF
 • Lena Niemi Hjulfors, Jordbruksverket
 • Amanda Björksell. LSU (Sveriges ungdomsorganisationer)