SLU Future Foods referensgrupp

Senast ändrad: 20 januari 2021

SLU Future Foods externa referensgrupp ger plattformen ett omvärldsperspektiv och har en sammansättning som så brett som möjligt ska representera olika delar av livsmedelssystemet. Gruppen deltar i arbetet med att utveckla plattformens aktiviteter och bidrar på så sätt till att SLU Future Food uppnår uppsatta projekt- och verksamhetsmål.

Medlemmar i referensgruppen

 • Fredrika Andersson, PUSH Sverige
 • Thomas Bertilsson, Upplandsstiftelsen
 • Anders Eriksson, MSB
 • Åsa Domeij, Axfood
 • Gun Rudquist, Östersjöcentrum (SU)
 • Harald Svensson, konsult
 • Hanna Dufva, Livsmedelsverket
 • Jesper Broberg, Hushållningssällskapet
 • Lotta Törner, Livsmedelsakademin
 • Anna Samuelsson, lantbrukare
 • Richard Tellström, måltidsexpert
 • Wictoria Bondesson, LRF
 • Lena Niemi Hjulfors, Jordbruksverket
Sidansvarig: futurefood@slu.se