SLU Future Foods styrgrupp

Senast ändrad: 20 januari 2022

SLU Future Foods styrgrupp följer och stödjer den löpande verksamheten, styr verksamhetens inriktning och godkänner den verksamhetsplan och budget som föreslås av programchefen. Styrgruppen och dess ordförande och vice ordförande utses av dekanen för SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och har ledamöter från de fakulteter vid SLU som önskar medverka i verksamheten. Styrgruppens mandatperiod är tre år.

Medlemmar i styrgruppen

Torleif Härd

Dekan
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
Styrgruppens ordförande

Margaretha Emanuelsson

Universitetslektor
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

Göran Bergkvist

Forskare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Foto på Håkan Schroeder.Håkan Schroeder

Forskningsledare
Fakulteten Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Foto på Anders Dahlberg.

Anders Dahlberg

Forskare
Fakulteten för skogsvetenskap (S)