Den lokala matkartan – hur lokala livsmedelssystem bidrar till hållbar mat globalt

Senast ändrad: 02 april 2020
Brödlimpor

Det här projektet undersöker korta livsmedelskedjors potential för att driva på hållbar omställning av lokal matproduktion och konsumtion i ett vardagslivsperspektiv.

Lokala livsmedelssystem förekommer i en rad olika former och fokus kommer läggas på de mest etablerade, som bondens marknad eller gårdsbutiker, men också de nyare som snabbt utvecklas runt om i landet, som rekoringar, kött- och grönsakslådor samt andelsjordbruk.

Baserat på observationer och intervjuer i både Uppsala och Västerbotten, utvärderas sedan hållbarhetsprestanda för dessa initiativ på både gårds- och landskapsnivå. Ett enkelt grafiskt verktyg – en ”beslutskarta” – kommer att utvecklas för att visualisera de viktigaste avvägningarna för att fungera som ett beslutsstöd för både producenter och konsumenter. 

Sidansvarig: futurefood@slu.se