Den lokala matkartan

Senast ändrad: 06 november 2020
Brödlimpor

Är lokala livsmedelssystem en lösning för att uppnå globala hållbarhetsmål? Det här projektet undersöker potentialen för lokala livsmedelssystem att driva på en hållbar omställning av produktion och konsumtion av mat.

Framväxten av lokala livsmedelssystem är en global gräsrotsrörelse som måste analyseras mer systematiskt och kommuniceras mer förståeligt för att visa hur dessa initiativ tillsammans bidrar till mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster för livsmedel.

Hur presterar lokala livsmedelssystem i förhållande till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? Hur kopplas småskalig livsmedelsproduktion ihop med landsbygdsutveckling?

Med hjälp av observationer på plats och intervjuer i Uppsala och Västerbotten utvärderas hållbarhetsprestanda för dessa initiativ på gårds- och landskapsnivå. Ett enkelt grafiskt verktyg – en beslutskarta – kommer att utvecklas för att synliggöra de viktigaste avvägningarna för hållbarare val som kan användas av både producenter och konsumenter.

Lokala initiativ för produktion och försäljning av livsmedel förekommer i en rad olika former i Sverige och fokus i projektet läggs på de mest etablerade – som bondens marknad eller gårdsbutiker – men också på de nya initiativ som snabbt utvecklas runt om i landet, till exempel rekoringar, kött- och grönsakslådor samt andelsjordbruk.

Sidansvarig: futurefood@slu.se