Funbo Lövsta - en testmodell för utveckling av regionalt samarbete kring mat

Senast ändrad: 02 april 2020
Flygbild av Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Uppsala-Lövsta.

Under våren 2020 bedrivs en förstudie som undersöker möjligheten att öka samverkan på SLUs forskningsinfrastrukturer, och hur dessa kan fungera som testbäddar för nya samarbeten med regionala aktörer. Förstudien utgår från Funbo Lövsta i Uppsala, men kommer att ta fram underlag i form av modeller och metoder som ska vara relevanta för SLUs övriga forskningsinfrastrukturer runt om i landet. Funbo Lövsta kommer i arbetet att fungera som ett första exempel på en testbädd där SLUs och regionala aktörers vision om hållbar matförsörjning kan omvandlas till verklighet och visas upp för samhället.

Förstudien är ett samverkansinitiativ från SLU och projektägare är SLU Future Foods. Projektet påbörjades i januari och kommer att färdigställas i september. Funbo Lövsta är idag en modern forskningsinfrastruktur med djurstallar (nöt, gris och fågel), växtodlingsförsök, biogasanläggning, samt ett närliggande slakteri. Därtill finns det betesmarker med hög biologisk mångfald och ett historiskt arv med anknytning till Carl von Linné. I takt med klimatförändringarna ökar kraven och samhällets intresse för omställning och hållbara livsmedelssystem. I denna utmaning finns stor potential för Lövsta att fungera som en demonstration av SLU:s vision om en hållbar livsmedelsproduktion, som samlingsplats för de gröna näringarna och som en plats för lärande kring såväl historiens som framtidens livsmedelsproduktion för skolor och allmänheten.

Initialt har det genom förstudien gjorts en kartläggning av samverkansprocesser på några av SLUs andra forskningsinfrastrukturer, för att ta del av lärdomar från andra delar av landet. I början av mars arrangerades en workshop där interna aktörer på SLU samlades för att diskutera visioner och idéer för ett framtida Funbo Lövsta. Deltagarna innefattade bland annat medarbetare på Lövsta lantbruksforskning, forskare på ekologicentrum, samt medarbetare på centrum för naturvägledning och avdelningen för landskapsarkitektur. Tre övergripande målbilder som utvecklades var Place branding/besöksnäring, Involvering av skolor samt Samlingsplats för näringen. Dessa kommer under arbetet framåt att utvecklas i dialog med externa aktörer som visat ett intresse för samverkan med Lövsta.

Fakta:

Vill du veta mer om projektet eller vill du diskutera framtidens Lövsta?
Varmt välkommen att kontakta någon av projektledarna:

Nora Wahlström: nora.wahlstrom@slu.se, 073-5041123

Emma Sahlström: emma.sahlstrom@slu.se, 070-8327640

Sidansvarig: futurefood@slu.se