Hållbar mjölkproduktion och konsumtion

Senast ändrad: 25 juni 2020

För att ha en hållbar mjölkproduktion och konsumtion är det nödvändigt att utveckla tvärvetenskapliga metoder som sammanfogar bedömningen av miljöpåverkan av mejeriprodukter med deras näringsvärden och hälsovärden. Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) och Arla Foods samarbetar för att stödja ett forskningsprogram "Hållbara dieter från hållbara livsmedelskedjor" med fokus på mejeriprodukter och produktionssystem.

Programmet är utgångspunkten för att utveckla ett excellenscentrum kring mjölkprodukternas bidrag till en hållbara kost. En första ansökningsomgång inom det här området inleddes under våren 2018.

SLU har en samordnande roll för ett projektkonsortium med uppgift att samla, utveckla och kommunicera synergier mellan projekten. För närvarande har vi fem projekt inom området.

Våra projekt

 1. Improved sustainability in dairy production by increased feed efficiency (FeedEffi)
  Projektledare: Pekka Huhtanen, SLU. 2019-01-01 till 2021-12-31
 2. Management for improved efficiency by increased cow longevity in dairy herds (Longevity)
  Projektledare:Mikaela Lindberg, SLU. 2019-01-01 till 2022-12-31
 3. Nutrition and health metrics in Life Cycle Assessments (LCA) of foods (Nutri-LCA)
  Projektledare: Ulf Sonesson, RISE. 2019-03-01 till 2020-09-30
 4. Environmental evaluation of agri-food systems (EEVAS)
  Projektledare: Christel Cederberg, Chalmers. 2019-01-01 till 2021-12-3
 5. Capturing multifunctional dairy production: Indicators for ecosystem services and biodiversity (Multifunc)
  Projektledare: Pernilla Tidåker, SLU. 2019-01-01 till 2022-12-31

Läs mer om projektet “Sustainable diets from sustainable food chains”.

Koordinator: Ola Thomsson, Forskningssekreterare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU

Detta är ett 4-årigt projekt finansierat av SLF och SLU.

Sidansvarig: futurefood@slu.se