Mat och stad

Senast ändrad: 24 februari 2020

Projektet ”Mat och stad” syftar till att identifiera tvärvetenskapliga kunskapsluckor och forskningsfrågor inom området på SLU. I projektet kommer en struktur och ett arbetssätt tas fram för att främja ett mång- och tvärvetenskapligt nätverk av forskare och lärare.

Mat och stad är ett gemensamt projekt mellan SLU: s framtidsplattformar SLU Future Food och SLU Urban Futures.

Ett nätverk av forskare, lärare och studenter på SLU

Det första steget i projektet är att upprätta ett internt nätverk på SLU av forskare, lärare, och studenter inom området. Det här nätverket kommer vara mång- och tvärvetenskapligt och vara fakultetsöverskridande. En viktig aktivitet inom nätverket är att arrangera workshopar och seminarier för att göra en inventering av kunskapen inom området. Kunskapsluckor kommer identifieras liksom nya interdisciplinära forskningsfrågor och samarbetsprojekt.

Samarbete med industri och myndigheter

Forskare, lärare och studenter i nätverket kommer att ordna workshops och seminarier med intressenter, t.ex. myndigheter, branschorganisationer, intresseorganisationer och forskningsinstitut.

I projektet kommer rapporter att ges ut som baseras på kunskapsinventeringen och workshops.

Rapporter

Korta seminarierapporter

Urban farming as a smart city function - a seminar report 


Kontaktinformation
Daniel Bergquist, Koordinator för Mat och stad

Telefon: 672576, 0707542909
E-post: daniel.bergquist@slu.se

Sidansvarig: futurefood@slu.se