Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Senast ändrad: 02 mars 2020
Vit ren i snö

Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter?

Viljan att verka för ett holistiskt livsmedelsystem, som i högre utsträckning bygger på traditionell mat, ökar globalt. Urfolkens traditionella livsmedelssystem i Arktis är ett bra exempel på ett holistiskt nyttjande av renkött som resurs, på god anpassningsförmåga, samexistens med den lokala miljön och på användning av lokal biologisk mångfald. Från att ursprungligen ha varit en del i självhushållningen i norr har renprodukter idag också utvecklats till en handelsvara. Detta gör att det finns produkter tillgängliga för allmänheten, samtidigt som det finns ett ökat intresse för renkött.

Produkter utvecklade med hjälp av traditionell kunskap har potential att bli förädlade produkter (t.ex. frystorkat kött, köttfärs, rökt eller torkat vilt, souvas) tillgängliga för en bredare marknad. Ny teknik kan öppna nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter. Matprodukter kan märkas elektroniskt så att det går att skanna av dem i affären och på så sätt få information om kultur, etik, näringskvalitet och koldioxidutsläpp. Teknik för detta finns redan, men har inte tidigare kopplats till produkter från renskötsel.

Kommersialiseringen av renprodukter innebär flera utmaningar för de traditionella livsmedelsystemen. Utmaningarna är sociala, ekonomiska och ekologiska och berör hur förändringarna påverkar urfolkens rätt till ägandeskap av material, praktisk kunskap och förmåner av förädlingsprocesser.

I projektet fokuserar vi på tre renskötande urfolksgrupper: samer i Sverige, samer i Finland, samt nentser i Ryssland. Vi vill två saker: 1.öka möjligheterna för renskötare att utifrån ett eget ägande av frågan öka försäljningen av sina renprodukter. 2. öka medvetenheten och kunskapen hos allmänheten om traditionella livsmedelssystem och deras betydelse för nordisk livsmedelssäkerhet.

Vår tvärvetenskapliga forskargrupp representerar olika discipliner, såsom ekonomi, sociologi, näringsforskning, juridik och IT. Vi samarbetar med urfolks- och renskötselorganisationer och livsmedelsproducenter bland urfolk. Med hjälp av vårt tvärvetenskapliga forskningssamarbete kan vi bidra med ny kunskap.

Det omedelbara målet är att etablera samarbete med viktiga företrädare för renskötselorganisationer och företag som marknadsför renprodukter. Detta ska ske genom tre workshops i varje land, där en tvärvetenskaplig forskningsteori ska användas. Tillsammans ska vi generera kunskap och identifiera nya områden för framtida samarbeten. De nya kunskaperna kommer kommuniceras i ett avslutande minisymposium vid SLU.

Workshops 2020

Umeå 3 mars 2020

Läs mer på https://aimday.se/hallbar-utveckling-sapmi-2020/

Program för Samiska veckan i Umeå 1-8 mars 2020

 

Övriga datum:

  • Archangelsk, juni 2020
  • Rovaniemi, september 2020
  • Uppsala, december 2020 (avslutande symposium)
Fakta:

Projektledare

Ildikó Asztalos Morell, forskare, Institutionen för stad och land, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU. e-post ildiko.asztalos.morell@slu.se

Samarbetsparter

Lena Maria Nilsson, Research coordinator, Arctic Research Centre, and co-director at Vaartoe, the Centre for Sami Research, Umeå University

Bamidele Raheem, Senior Researcher, Northern Institute of Environmental and Minority Law, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi.

Kamrul Hossain, Research Professor and Director, Northern Institute of Environmental and Minority Law, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi.

Elena Bogdanova, Associate Professor, Northern Arctic Federal University, Arkhangelsk

Maxim Shishaev, Professor of Russian Academy of Sciences. Chief researcher at the Inst. for Informatics and Mathematical Modelling of Kola Science Centre of RAS & Prof. of Information systems and technologies at Murmansk Arctic State University.

Projektdeltagare

Agnes Grönvall, forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling, agnes.gronvall@slu.se

Projekttid

2020

Finansiär

Projektet finansieras av SLU Future Food, som stöder tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus inom plattformens fokusområden.

Läs mer om SLU Future Foods aktuella forskningsprojekt och SLU Future Foods kommande utlysningar.

Sidansvarig: futurefood@slu.se