Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Senast ändrad: 08 november 2021
Två renar på fjäll i höstfärger. Foto.

Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter? Det ska undersökas i ett tvärvetenskapligt projekt som ska leda till mer forskning, samverkan och kunskapsspridning på området.

Viljan att verka för ett holistiskt livsmedelsystem som i högre utsträckning bygger på traditionell mat ökar globalt. Urfolkens traditionella livsmedelssystem i Arktis är ett bra exempel på ett holistiskt nyttjande av renkött som resurs, på god anpassningsförmåga, samexistens med den lokala miljön och på användning av lokal biologisk mångfald. Från att ursprungligen ha varit en del i självhushållningen i norr har renprodukter idag också utvecklats till en handelsvara.

Kommersialiseringen av renprodukter innebär flera utmaningar för de traditionella livsmedelsystemen. Utmaningarna är sociala, ekonomiska och ekologiska och berör hur förändringarna påverkar urfolkens rättigheter när det gäller material, kunskap och ekonomisk återbäring.

Nya samarbeten för ny kunskap

Målet med projektet är att etablera samarbete med viktiga företrädare för renskötselorganisationer och företag som marknadsför renprodukter. Detta ska ske genom att anordna en workshop i varje deltagarland. Renskötare, intresseorganisationer och den tvärvetenskapliga forskargruppen ska tillsammans generera kunskap och identifiera nya områden för framtida samarbeten. Det långsiktiga målet är att hitta alternativa vägar för renskötare att utveckla och avsätta sina produkter och att öka kunskapen och förståelsen i samhället för de traditionella livsmedelssystemens betydelse för livsmedelstrygghet.

Projektets tvärvetenskapliga forskargrupp representerar olika discipliner, såsom ekonomi, sociologi, näringsforskning, juridik och IT och projektet genomförs i samverkan med urfolks- och renskötselorganisationer och livsmedelsproducenter bland urfolk.

Projektet fokuserar på tre renskötande urfolksgrupper: samer i Sverige, samer i Finland, samt nentser i Ryssland.

Möten och seminarier

Avslutande workshop

Den 1-2 dec 2021 kommer projektet att hålla en avslutande digital workshop:

Voicing indigenous food sovereignty in the global North: Concerns and struggles in Sweden, Finland, Russia and Canada

Workshop: En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna

Den 7 juni 2021 anordnade projektet en workshop i syfte att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och identifiera vägen framåt för fortsatt samarbete. Sex av föredragen från workshopen finns inspelade och tillgängliga på YouTube-kanalen för SLU Future Food. Här hittar du hela spellistan på YouTube

Fakta:

Projektperiod: 1 januari 2020-31 juli 2021

Projektledare: Ildikó Asztalos Morell, forskare, institutionen för stad och land, SLU.
Skicka e-post till ildiko.asztalos.morell@slu.se

Andra projektdeltagare:

  • Izabel Nordlund, forskningsassistent, institutionen för stad och land, SLU.
    Skicka e-post till izabel.nordlund@slu.se

  • Lena Maria Nilsson, forskningskoordinator vid Arktiskt centrum (Arcum) och biträdande föreståndare vid Vaartoe (Centrum för samisk forskning), Umeå Universitet

  • Bamidele Raheem, forskare vid Northern Institute of Environmental and Minority Law, Arktiskt centrum, Lapplands universitet, Rovaniemi, Finland

  • Kamrul Hossain, professor och verksamhetsledare, Northern Institute of Environmental and Minority Law, Arktiskt centrum, Lapplands universitet, Rovaniemi, Finland

  • Elena Bogdanova, forskare vid Northern Arctic Federal University, Arkhangelsk, Ryssland

  • Maxim Shishaev, professor vid Russian Academy of Sciences, forskningskledare vid The Institute for Informatics and Mathematical Modelling of Kola Science Centre of RAS och professor vid Murmansk Arctic State University, Ryssland

Finansiering: SLU Future Food

 


Kontaktinformation