Smart urban livsmedelsproduktion

Senast ändrad: 06 november 2020
Grönsaksodling på husvägg

Den här studien undersöker spjutspetsinnovationer för livsmedelsproduktion i städer. Målsättningen är att identifiera och kartlägga initiativ som driver denna utveckling samt att skapa en tvärdisciplinär arbetsgrupp för vidare forskning på området.

Produktion och konsumtion av livsmedel medför stora hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändringar, resursförbrukning och ekologisk påverkan. Städer och urbana miljöer anses vara centrala för livsmedelssystemets utveckling eftersom de driver både distribution och konsumtion och eftersom allt fler människor kommer att bo i städer i framtiden.

Forskning och utveckling som syftar till att påskynda omställning till mer hållbara livsmedelssystem fokuserar främst på primärproduktionen, medan kunskapen kring hur initiativ i urbana miljöer kan påverka omställningen är underutvecklad.

Detta projekt fokuserar på initiativ i urbana miljöer där mat produceras nära konsumenten. Det handlar främst om till exempel fabrikslokaler, containrar eller övergivna källarlokaler där mat produceras med stöd av digital teknologi i slutna och kontrollerade system såsom hydroponik och akvaponik.

Projektet tar avstamp i hajpen kring denna utveckling som inkluderar förhoppningar om tekniska, kommersiella och hållbarhetsmässiga möjligheter.

 

Sidansvarig: futurefood@slu.se