Visioner kring Sveriges framtida jordbruksproduktionssystem

Senast ändrad: 12 november 2019
agricultur-visions.jpg

Ju större desto bättre? Eller litet är vackert? I ett nytt forskningsprojekt utvecklar vi fyra olika jordbruksvisioner. Syftet är att konceptualisera olika problem och möjligheter för en framtida, hållbar livsmedelsproduktion och se över behovet av miljövänliga lösningar i samhället.

Sidansvarig: futurefood@slu.se