2030 Klimatspelet

Senast ändrad: 08 maj 2023
Logotyp för 2030 klimatspelet.

Tillsammans med forskare vid SLU och Interaction Lab vid Högskolan i Skövde har SLU Holding byggt en prototyp för ett dataspel om mat och miljö för att testa på lärare och elever på gymnasiet.

Spel kan användas för att inspirera kunskapssökande och motivera förändringar i beteenden och attityder. Ungdomar spelar mycket dataspel och klimatet är den framtidsfråga som ungdomar oroar sig mest för. Spelprototypen kombinerar dessa intressen, utgår från FN:s Agenda 2030-mål och vill visa på komplexiteten i frågor kring maten, klimatet och andra miljöaspekter.

I spelprototypen driver spelaren ett lantbruk och gör olika val för sin produktion. De val man gör får effekter på maten som produceras, självförsörjningsgrad, matimport, klimatpåverkan, växtnäringshushållning, biologisk mångfald, matsvinn och konsumenternas attityder. Forskare vid SLU bidrar med data om dessa faktorer i utvecklingen av spelet.

Att maten är av bra kvalitet, är svensk och billig är viktigast när konsumenten ska välja vad de vill ha på tallriken. Men när det gäller hur det egna matvalet påverkar klimatet och den övriga miljön bedömer mer än hälften av svenska konsumenter att de saknar god kunskap – något som man vill råda bot på genom att utveckla spelet.


Kontaktinformation