Externa publikationer

Senast ändrad: 07 oktober 2020

Här samlar vi med hjälp av forskare vid SLU länkar till rapporter och publikationer som är relevanta för området framtidens mat och hållbara livsmedelssystem.

September 2020

Publikation från HLPE - High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition: Impacts of COVID-19 on food security and nutrition: developing effective policy responses to address the hunger and malnutrition pandemic.

Global Biodiversity Outlook 5, rapport från CBD (Convention on Biological Diversity).

Maj 2020

Rapport från Agfo: Så påverkar krisen framtidens matsystem
Hur ser matsystemet ut efter coronapandemin? Agfo har analyserat krisen och sammanfattat insikterna i en rapport. Hämta rapporten här »

Framtidsrapport från ICA: Matrevolutionen. Ett hållbart matsystem för framtida generationer.

April 2020

Animal Task Force ATF har tillsammans med Plant European Technology Platform (PlantETP) släppt en policy brief med titeln “Research and innovation towards a more sustainable and circular European agriculture; Exploring synergies between livestock and crop sectors”.

Policy briefen är baserad på en rapport från ATF och PlantETP som togs fram i september 2019: Research and Innovation towards a more sustainable and circular European agriculture. Exploring synergies between the livestock and crop sectors.

Januari 2019

I januari 2019 lanserades EAT–Lancet kommissionens rapport om hur världens befolkning bör äta utifrån ett kombinerat hälso- och klimatperspektiv. Rapporten fick stor uppmärksamhet och väckte mycket debatt och diskussion.

The role of seafood for sustainable and healthy diets – the EAT-Lancet commission report through a blue lens. En diskuterande rapport kring skaldjurens roll i ljuset av EAT-Lancet-rapporten.

Nordic food systems for improved health and sustainability. En nordisk uppföljning av EAT-Lancetrapporten. Forskare vid Stockholm Resilience Centre har, på uppdrag av Livsmedelsverket, tittat på hur de nordiska livsmedelssystemen ser ut idag, hur de behöver se ut i framtiden och vad som kan göras för att nå dit.

EAT-Lancetrapporten i nordisk kontext. En sammanfattning av rapporten gjord av Stockholm Resilience Centre.

Fakta:

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem. Vårt uppdrag är en tvärvetenskaplig satsning från SLU för att möta morgondagens utmaningar och del av Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030 och bortom det.

Sidansvarig: futurefood@slu.se