Five Scenarios for 2050 – Conditions for Agriculture and Land Use

Senast ändrad: 08 januari 2021

Publ. 2011 genom Framtidens lantbruk. Engelsk version av rapporten "Fem framtidsscenarier för 2050 - förutsättningar för lantbruk och markanvändning".