Framtidsberättelser från lantbruket år 2030

Senast ändrad: 03 februari 2021

Publ. 2016 genom Framtidens lantbruk. Hur står det till med det svenska lantbruket 2030? Vilka möjligheter, problem och utmaningar skulle kunna finnas då? Boken är ett resultat av en framtidsstudie som genomförts i samarbete mellan forskningsplattformen Framtidens lantbruk, SLU och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under 2015 och 2016.