Prisökningar på lantbrukets insatsvaror – åtgärder för högre lönsamhet

Senast ändrad: 02 juni 2023
Bild på policy brief om insatsvaror.

Snabba prisuppgångar på insatsvaror skapar stora utmaningar för lantbrukssektorn. I detta policy brief från SLU Future Food och SLU Kompetenscentrum företagsledning föreslås åtgärder för att skapa ett lantbruk som är lönsamt och hållbart även i kristider.

Under hösten 2021 steg priset på många insatsvaror inom lantbruket snabbt och ytterligare prisökningar kom i samband med Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Lantbrukarnas situation har diskuterats flitigt och många olika förslag har kommit för att hjälpa företagen ur kostnadskrisen. Samtidigt som lantbruken behöver hantera en försämrad lönsamhet innebär också Rysslands invasion en reell risk för en global livsmedelskris. Behovet av att det svenska lantbruket producerar för fullt är därför större än på länge.

I det allmänna medvetandet ses ”lantbruket” som en enhet, men verkligheten är betydligt mer komplicerad än så. I rapporten SLU Future Food Reports 17: Prisökningar på lantbrukets insatsvaror – utmaningar och åtgärder presenteras prisutvecklingen på fyra viktiga insatsvaror – diesel, el, foder och gödning. Med utgångspunkt från statistiken har en analys gjorts av den ekonomiska utvecklingen för fem typgårdar med fokus på förändringar i lönsamhet, finansieringsbehov och behovet av rörelsekapital. I rapporten finns även en översikt av riskhantering inom svenskt lantbruk och effekten som risk kan ha på företagare.

Tre huvudsakliga konsekvenser av prisökningarna på insatsvaror har identifierats för lantbruket:

  • Ökade kostnader för framför allt gödningsmedel leder till ett likviditetsunderskott och därmed ett ökat finansieringsbehov i lantbruksföretagen.
  • Ökade kostnader för framför allt foder leder till försämrad lönsamhet i animalieproduktionen.
  • Ökad produktionsrisk när insatserna blir större behöver täckas av ännu ej kända intäkter från kommande skördar eller pågående produktion.

Rapportens slutsatser ligger till grund för rekommendationerna i denna policy brief.