Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och samarbete

Uppdraget att åstadkomma ett hållbart livsmedelssystem kan ingen klara på egen hand – vi måste samarbeta.

SLU Future Food underlättar samverkan

Detta är ett av SLU Future Foods uppdrag, att underlätta samverkan mellan akademi och andra aktörer i samhället, liksom mellan forskare som arbetar i olika delar av universitetets organisation.

Publicerad: 23 februari 2021 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…