Samverka med oss

Senast ändrad: 07 januari 2021

Ett av SLU Future Foods uppdrag är att underlätta samverkan mellan akademi och andra aktörer i samhället, liksom mellan forskare som arbetar i olika delar av universitetets organisation.

Vi kan hjälpa dig på många områden.

  • Står du inför en utmaning där du behöver tillgång till universitetets kompetens?
  • Ser du möjligheter där vi i samverkan kan nå längre än var och en på egen hand?
  • Är du forskare och behöver kontakt med andra forskare som har en kompetens du och dina kollegor skulle behöva komplettera arbetet med?
  • Är ditt forskningsprojekt färdigt och du sitter på intressanta uppgifter som skulle kunna ge ytterligare resultat eller bidra till andras forskning?
  • Har du ett förslag på en metod för samverkan som kanske inte finns idag, men som skulle bidra till att lösa problem för ett hållbart livsmedelssystem? 

Läs om de ekonomiska bidrag du kan ansöka om.

Hör gärna av dig till SLU Future Foods stab så berättar vi mer om hur vi arbetar idag, vilket stöd vi kan ge nu och diskuterar vad vi tror är möjligt i framtiden. 

Läs även om andra ingångar till SLU för samverkan och innovation.

På olika områden finns dessutom samverkanslektorer att kontakta.