Program för Mjölkveckan 2022

Senast ändrad: 14 oktober 2022
Mjölk hälls i ett glas. Foto.

Mjölkveckan arrangeras v 42, 17-21 oktober 2022. De två första dagarna följer du digitalt, sedan flyttar Mjölkveckan till mässan Elmia Lantbruk i Jönköping. Programmet är preliminärt.

Måndag 17/10 - Ekonomi och företagande

Webbinarium - hålls digitalt

Moderator: Malin von Essen

09.00 Välkomna
Margareta Emanuelson, SLU & Mattias Norrby, SLF

09.05 – 09.10 Inledning
Malin von Essen, moderator

9.10 – 10.10 Värdet av en ko

 • Ökad livslängd hos mjölkkorna, Mikaela Lindberg, SLU (20 min)
 • Mjölkkornas hälsa, livslängd och ekonomiska effekter på gårdsnivå, Helena Hansson, SLU (20 min)
 • Frågor och kommentarer från publiken (20 min)

10.30 – 11.30 Ekonomi och ekosystemtjänster i gräsbaserad mjölk- och nötköttsproduktion

 • Christel Cederberg, Chalmers och Håkan Rosenqvist, fristående forskare (40 min)
 • Frågor och kommentarer från publiken (20 min)

13.00 – 14.00  Benchmarking och lönsamma små besättningar

 • Vad skiljer små och stora mjölkföretag, Susanne Bååth Växa och Sebastian Remvig SLU (20 min)
 • Att lyckas med en ”mindre” mjölkbesättning, Markus Brisbo, lantbrukare (20 min)
 • Frågor och kommentarer från publiken (20 min)

14.20- 15.20  Framtiden för svensk mjölkproduktion

 • Kan historien hjälpa oss att se framåt? Carin Martiin, SLU (20 min)
 • Hållbarhet och strukturomvandling i svensk mjölkproduktion, Ruben Hoffmann, SLU (20 min)
 • Frågor och kommentarer från publiken (20 min)

Tisdag 18/10 - Mjölk-miljö-mervärden

Webbinarium - hålls digitalt

Moderator: Malin von Essen

09.00 Välkomna
Margareta Emanuelson, SLU & Malin von Essen, moderator

09.10 – 10.10 Optimizing protein feeding of dairy cows

 • Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES Innovation (30 min)
 • Ann-Therese Persson, Växa (15 min)
 • Frågor och kommentarer från publiken (15 min)

10.30- 11.30 Gräsbaserad produktion och dess värden i växtföljden, för ekosystemtjänster och biologisk mångfald

 • Pernilla Tidåker och Tommy Lennartsson, SLU (40 min)
 • Frågor och kommentarer från publiken (20 min)

13.00 - 14.00 Hållbar mjölkproduktion i Norrland - modell för hela Sverige?

 • Fyra scenarier för en hållbar mjölkproduktion under Norrländska förhållanden, Sophie Krizsan, SLU och Elin Nilsson, Umeå universitet & Anna-Karin Karlsson, RISE (40 min)
 • Frågor och kommentarer från publiken (20 min)

14.20- 15.20 Social hållbarhet är avgörande för den Svenska mjölkproduktionens överlevnad

 • Sociala aspekter av svenskt jordbruks hållbarhet och hur lantbrukare förhåller sig till det, Brian Kuns, SLU (20 min)
 • Effekterna av en pressad lönsamhet inom den Svenska mjölkproduktionen – var finns den framtida potentialen? Charlotte Hallén-Sandgren, fristående konsult & ordf. i kommittén om hållbar mat på KSLA (20 min).
 • Frågor och kommentarer från publiken (20 min)

 

19-21 Oktober finns vi på mässan Elmia lantbruk. Under torsdagen hålls en halvdagskonferens om mjölk- och nötköttsproduktion.

Torsdag 20/10: Mjölk- och nötköttsproduktion: Begränsa miljöpåverkan samt stabilisera produktionen och ekonomin

Elmia lantbruk i samarbete med Mjölkveckan 2022

Moderator: Malin von Essen

08.30 Fika och registrering

09.00 - 09.05 Välkomna
Lena Åsheim, ordförande SLF & Margareta Emanuelson, SLU

09.05 - 09.10 Inledning
Moderator Malin von Essen

09.10 - 09.40 Fodertillsatser för att minska metanavgången från idisslare – hur funkar det?
Mikaela Lindberg, SLU

09.40 - 10.10 Vall i växtföljden, positiva effekter av vallen på markbördighet och kolinlagring
Thomas Kätterer, SLU

10.10 – 10.30 Fikapaus

10.30 – 11.00 Food security in a turbulent world - Dairy and beef producers’ challenges and opportunities
Csaba Jansik, LUKE Finland (föredraget hålls på engelska)

11.00 – 11.20 Hur tjäna pengar på mjölk- och nötköttsproduktion idag och på sikt i Sverige?
Bengt Jonsson, Jordbruksverket.

11.20 - 12.20 Vägen framåt för en hållbar mjölk- och nötköttsproduktion

 • Samtal om den svenske mjölk- och nötköttsproducentens situation givet läget i världen idag.
 • Moderator Malin von Essen samtalar med Rolf Spörndly (SLU), Sebastian Remvig (SLU), mjölkföretagaren Markus Brisbo och företagsrådgivare Susanne Bååth-Jacobsson (Växa).
 • Frågor och diskussion med alla deltagare på konferensen. 

12.20 – 12.30 Avslutning
Malin von Essen och Margareta Emanuelson, SLU, avslutar temadagen

12.30 – Elmia bjuder på lunch


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbar produktion och konsumtion av mjölk
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70