Metan från livsmedelsproduktion och andra växthusgaser

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Inspelad föreläsning med John Lynch från University of Oxford som beskriver metanets påverkan på klimatet på regional, nationell och global nivå. Hur förhåller sig metanet till andra växthusgaser och vilka metankällor finns det) John Lynch ställer också Sveriges växthusgaser i relation till andra länders.

Vad är svårigheten när man diskuterar metan och dess påverkan i relation till andra växthusgaser? Föreläsningen anordnas av Table, som är ett samarbete mellan SLU, University of Oxford och Wageningen University & Research, och fortsättningen på det tidigare Food Climate Reseach Network (FCRN).


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbar produktion och konsumtion av mjölk
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70