Senaste nytt från projekten  13 okt 2020

Senast ändrad: 01 augusti 2023
Skärmdump från seminarieinspelningen.

Den 13 oktober gavs möjlighet att lära sig mer om och höra de senaste resultaten från de fem pågående projekten i programmet Hållbar produktion och konsumtion av mjölk. Seminariet hölls via Zoom med Ann-Helen Meyer von Bremen som moderator. Ann-Helen är journalist, författare och debattör inom lantbruk, livsmedel och mat, senast aktuell med boken Kornas planet. Ann-Helen ledde diskussionen och satte projekten i ett större sammanhang.

Seminariet spelades in, vill du ha tillgång till inspelningen kontakta janne.nordlund.othen@slu.se

 

Obesvarad fråga

Under seminariet ställdes en fråga som Pekka Huhtanen inte hann svara på. Här kommer svar i efterhand.

Question for Pekka: Have you studied differences in milk composition (e.g. protein, fat, bacteria, somatic cell count) between efficient and less efficient cows?

Differences in milk composition between the efficiency groups were generally small. Slightly lower milk protein in High-RECM group. Somatic cell count was reported for LUKU data. When the cows were divided into 3 SCC groups (< 50 000, 50 000 -200 000 and > 200 000) the high SCC group had higher RFI and lower RECM than the other groups. This makes sense as increased SCC is related to inflammation and the body “fighting” against it can produce more heat.

 


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbar produktion och konsumtion av mjölk
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70