Vilka avvägande behöver en lantbrukare göra vid hållbara investeringar?

Senast ändrad: 01 augusti 2023
Biogasproduktion på lantbruk. Stora behållare med gröna tak som fångar gasen.

När lantbrukare ställs inför frågor om att göra hållbara investeringar är det flera parametrar som behöver tas hänsyn till. Det kan handla om ökad skuldsättning, kompetensutveckling eller större, mer omfattande analyser som rör det kringliggande samhället och politiska beslut. Inspelning från webbinariet 18 maj 2021 med Per Hansson, verksamhetsledare vid SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Per Hansson lyfte särskilt två saker under webbinariet:

  • Verktygen för strategiska beslut behöver blir bättre för att kunna nyttjas av lantbrukaren.
  • Det är problematiskt för små företag att göra investeringar i biogas eftersom policy och bidrag främst riktar sig mot större anläggningar.

Kontakta janne.nordlund.othen@slu.se om du vill se inspelningen från webbinariet.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbar produktion och konsumtion av mjölk
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70