Sveriges lantbruksuniversitet

Genusforskning vid SLU

Detta är en portal för genusforskning som bedrivs inom SLU:s olika ämnesområden och institutioner. Här samlas projekt, forskare, aktiviteter och kurser som vilar på en genusvetenskaplig grund. Syftet med portalen är att bidra till forskningsfältets utveckling genom att sammanföra och sprida kunskap kring genusforskning vid SLU. Avsikten är att stärka tvärvetenskapliga samarbeten och studier för att öka produktionen av vetenskapligt baserad kunskap kring genus betydelse i olika processer.

Portalen är en gemensam produkt av forskare vid SLU och kommer att utvecklas kontinuerligt. Är du forskare vid SLU och vill bidra med information till portalen så hör av dig till: elias.andersson@slu.se

Publicerad: 08 februari 2017 - Sidansvarig: elias.andersson@slu.se