Välkommen på workshop för SLU Grogrund 22-23 november - anmäl dig här!

Senast ändrad: 11 november 2022

Fyll i dina uppgifter samt vilket eller vilka av SLU Grogrunds projekt du deltar i. Anmäl dig senast den 12 oktober!

Välkommen på workshop för SLU Grogrunds pågående projekt!

Ta chansen och kom till Uppsala, Arenahotellet, den 22-23 November 2022 för dagar fulla av diskussioner, samarbete, nätverkande och föredrag om växtförädling och mat. Mycket har hänt sedan senaste workshopen och SLU Grogrund sjuder av verksamhet. Under workshopen kommer vi att ställa oss frågor som: Var är vi nu?  Vilka är våra viktigaste resultat hittills? Vad är viktigt att fortsätta med? På årets workshop får vi träffa ledningen för Sweden Food Arena, en annan aktör inom den nationella livsmedelsstrategin, som har fokus på forskning och innovation.

SLU Grogrund står för konferensavgift, hotellrum och måltider, men som huvudregel inte för resor till och från workshopen. Det finns garanterad plats för minst tre personer från varje SLU Grogrund-projekt. Vi eftersträvar en blandning av deltagare mellan akademi och industri/samhälle.

Workshopen kommer att hållas på svenska och engelska.

//

Welcome to the workshop for SLU Grogrund's ongoing projects!

Take the chance and come to Uppsala, Arenahotellet on 22-23 November 2022 for days full of discussions, collaboration, networking and lectures on plant breeding and food. A lot has happened since the last workshop and SLU Grogrund is seething with activity. During the workshop we will ask ourselves questions such as: Where are we now? What are our most important results so far? What is important to continue with? At this year's workshop, we get to meet the management of Sweden Food Arena, another player in the national food strategy, which focuses on research and innovation.

SLU Grogrund pays for conference fees, hotel rooms and meals, but as a general rule not for travel to and from the workshop. There is a guaranteed place for at least three people from each SLU Grogrund project. We strive for a mix of participants between academia and industry / society.

The workshop will be held in Swedish and English.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

OBS när du klickar på skicka får du först upp en sammanfattning av din anmälan. När du klickar på OK skickas anmälan iväg och du kommer till ett bekräftelsemeddelande.

Fakta:

Adress Arenahotellet Uppsala: Edith Södergrans gata 6, 754 60 Uppsala

Vid frågor kontakta SLUGrogrund@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ida Andersson, kommunikatör
SLUGrogrund@slu.se
tel: +4640415547, +46702815142