Utveckling av nya äppelsorter för unik svensk must och cider

Senast ändrad: 19 december 2022
Kimmo Rumpunen. Foto.
Kimmo Rumpunen

I det nystartade projektet Härdiga must- och cideräppelsorter utvecklas nya, svenska äppelsorter som ska möta efterfrågan från odlare och dryckesproducenter. Projektet finansieras av SLU Grogrund som har i uppdrag att utveckla sorter för hela Sverige. Doktor KIMMO RUMPUNEN vid Institutionen för växtförädling, SLU Alnarp, ansvarar för projektet.

Projektet är avslutat. Läs om resultatet i sammanfattningen.

Idag går det att köpa svenska äpplen i butik större delen av året och den som vill ha svenskt i fruktskålen har ett betydligt större utbud att välja på än tidigare. Förklaringen är ökad fruktodling, bättre lagringsteknik och inte minst det mångåriga förädlingsprogrammet för svenska äppelsorter. Det senare har varit något av en framgångssaga med sorter som till exempel Aroma och Frida. Svenska must- och cideräppelsorter lyser däremot med sin frånvaro, men är mycket efterfrågade av must- och ciderbranschen.
Mustproducenterna vill ha icke-oxiderande äppelsorter för att få en ljus och vacker must på naturlig väg, utan tillsatser. Samtidigt ska äpplena ha en kraftfull arom och en bra och naturlig balans mellan socker och syra. Ciderproducenterna vill å sin sida ha bittersöta äpplen för att kunna tillverka en torr och välsmakande, unik svensk cider. Men dagens dessertäpplen innehåller inte tillräckligt med bitterämnen (fenoler) och har ofta för hög syrahalt för att passa till ciderproduktion.

- Eftersom det inte finns någon tradition av att odla svenska cideräppelsorter och eftersom de flesta utländska sorter som vi har testat mognar för sent, lätt får sjukdomar och inte är anpassade till vårt klimat, måste vi utveckla nya sorter, berättar Kimmo Rumpunen.

Kommersiell äppelodling från norr till söder

Arbetet handlar dels om att ta fram aromrika och icke-oxiderande mustäppelsorter som har en riklig produktion och rätt balans mellan socker och syra, dels om att utveckla bittersöta cideräpplen som kan användas tillsammans med svenska dessertäpplen för tillverkning av en unik svensk cider.

Metoder som utvecklas och används i sortutvecklingsprogrammet för dessertäpple, till exempel genteknik och screeningmetoder, ska på sikt också användas i projektet för must- och cideräppelsorter som inleds redan 2018. SLU Grogrund har beviljat medel för projektets första tre år.

Härdiga must- och cideräppelsorter är ett delprojekt i forskningsprogrammet Framtidens äpple vid Institutionen för växtförädling, SLU Alnarp, som ska skapa förutsättningar för en kraftfull ökning av en hållbar svensk äppelodling, både så kallad IP-odling (där man inte bekämpar och besprutar mer än man måste) och ekologisk odling. Målet är bland annat att få fram härdiga sorter med unika egenskaper som ger en hållbar och konkurrenskraftig produktion och som kan odlas och vidareförädlas i fler regioner i Sverige.
- Med skräddarsydda sorter och ett förädlingsprogram som har designats för att ta fram härdiga sorter för olika klimat- och användningsområden ska det på sikt gå att odla äpplen kommersiellt även i Norrland, säger Kimmo Rumpunen.

Av Åsa Eckerrot
Intervjun genomfördes 2018

Fakta:

Om Kimmo Rumpunen. Hortonomen Kimmo Rumpunen disputerade 2001 i hortikulturell genetik och växtförädling och arbetar idag som forskare och växtförädlare. Han har bland annat utvecklat nya sorter av svarta vinbär, rosenkvitten, havtorn, klematis och rabarber, samt ansvarar sedan 2018 för förädlingen av äpple vid SLU:s egendom Balsgård utanför Kristianstad.

För närvarande koordinerar Kimmo Rumpunen ett EU-projekt som undersöker om växtbaserade extrakt kan minska risken för inflammation och cancer i tjocktarmen vid köttkonsumtion. Sedan 2010 har han också arbetat för att främja innovation inom dryckesområdet genom projektet Centrum för innovativa drycker.