En stabil och långsiktig ekonomi för hållbar äppelförädling

Senast ändrad: 16 december 2022
Urban Eriksson. Foto.
Urban Eriksson

Det finns ett stort sug efter svenska äpplen. För att möta efterfrågan utvecklar SLU:s äppelförädlingsprogram nya sorter för produktion till butik, konsumtion och privat trädgårdsodling. Men trots att verksamheten är både efterfrågad och framgångsrik är finansieringen skakig. Syftet med projektet "Huvudmannaskap och sortframställning av äpplen" är därför att ta fram långsiktiga och hållbara lösningar som tryggar programmets framtid. Projektet leds av SLU Holding AB på uppdrag av SLU Grogrund.

Projektet är avslutat. Läs om resultatet i sammanfattningen.

- Vi ska bland annat undersöka hur äppelförädlingsprogrammet kan få en stabil och långsiktig ekonomi. Det kan till exempel handla om olika former av samarbeten, säger Urban Eriksson, vd på SLU Holding AB, som är engagerad i projektet.

Hittills har programmet framför allt finansierats med offentliga medel, via SLU och Formas, och Urban Eriksson menar att det är viktigt att trygga en långsiktig basfinansiering som saknas idag.

Förutom att öka finansieringen från producenter och försäljare av äpplen och äppelbaserade produkter – att se till att pengarna från försäljningen förs tillbaka till förädlingen – ska projektet också undersöka möjligheterna till kompletterande finansiering av den löpande sortframställningen. 

- Det kan till exempel handla om crowdfunding, donationer, samverkan med olika aktörer i livsmedelskedjan och internationell marknadsföring, säger Urban Eriksson.

Samverkan kring sortägande och marknadsföring

Idag äger SLU alla inhemska svenska äppelsorter och företagen som använder dem kommersiellt gör det på licens. Marknadsföringen av äppelsorterna sker i huvudsak tillsammans med Elitplantstationen och E-planta.

Projektet ska också ta fram en modell för ett framtida sortägande och marknadsföring. Arbetet sker i samverkan med Elitplantstationen, E-planta, Ekofrukt, LRF, SLU, Äppelriket och andra organisationer som är knutna till äppelförädlingsprogrammet, särskilt handeln.
- Senast vid utgången av 2019 ska projektet ha lett till förändringar av både huvudmannaskap och finansiering som på lång sikt tryggar framställningen av svenska äppelsorter, avslutar Urban Eriksson.

Projektet leds av SLU Holding AB på uppdrag av SLU Grogrund som har beviljat totalt 500 000 kr för perioden 2018–2019. Från SLU Holding deltar bland annat vd Urban Eriksson och affärsrådgivare Nicholas Jacobsson.

Av Åsa Eckerrot
Intervjun genomfördes 2018

Fakta:

Om Urban Eriksson. Jägmästare Urban Eriksson har doktorerat i skogsgenetik där han bland annat studerade olika metoder för att ta tillvara förädlingsvinster i massproduktionen av kommersiellt frö. Han har bland annat arbetat som chef för skogsträdsförädlingen vid Skogforsk och har en MBA-examen i internationellt företagande. Genom åren har Urban Eriksson lett ett flertal företag och organisationer och han brinner för utveckling och innovation inom de gröna näringarna.

Sedan 2015 är han vd för SLU Holding som ger råd och service och hjälper anställda och studenter vid SLU att kommersialisera sina idéer och forskningsresultat. På uppdrag av SLU driver eller deltar SLU Holding även i olika samverkansprojekt där kommersiella frågor är centrala, som i det här projektet.


Kontaktinformation

Urban Eriksson VD
SLU Holding
018-67 25 45, 070-645 04 10    

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62