Kontakt

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Utbildningskoordinator

Salla Marttila, PhD

Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU Alnarp

salla.marttila@slu.se

 

Referensgrupp

Eva Johansson programdirektör SLU Grogrund, ordförande

Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildningen, LTV fakulteten 

Johan Meijer, vicedekan för forskarutbildningen, NJ fakulteten

Bo Gertsson, Lantmännen, industrirepresentant

Li-Hua Zhu, institutionen för växtförädling

Pär Ingvarsson, institutionen för växtbiologi

Silvana Moreno, forskarstuderande

Yousef Rahimi, forskarstuderande 

 

Referensgruppens syfte är att ge stöd åt utbildningskoordinatorn, gruppen träffas en eller två gånger om året.

Innevarande period för gruppen är 210501-231231.


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22