Utbildning inom växtförädling

Senast ändrad: 12 april 2021
Man och kvinna arbetar med växter
SLU erbjuder flera kurser inom växtförädling. Foto: Annamia Olvmyr

Program

SLU erbjuder ett tvåårigt program på avancerad nivå, Växtbiologi för hållbar produktion, som ger möjlighet till specialisering inom bland annat växtförädling. Masterprogrammet Horticultural Science ger också möjlighet för fördjupning i växtförädling.

Det finns flera valbara kurser vid SLU som innehåller genetik och växtförädling. Kurserna är öppna även för andra sökande än programstudenter. Anmälan till kurser sker genom www.antagning.se. Plats ges efter behörighet och platsantal.

Kurser på grundnivå - sök 15 april

Pomologi – skörd, lagring och förädling 7,5 hp (Alnarp, halvdistans)

Maten i dagens och morgondagens samhälle – en introduktion 15 hp (Alnarp och distans)

Växförädling och växtfysiologi 15 hp (Alnarp)

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi 15 hp (Ultuna)

Kurser på avancerad nivå - sök 15 april

Applied Plant Biotechnology 15 hp (Alnarp)

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources 15 hp (Alnarp)

Genetic Diversity and Plant Breeding 15 hp (Uppsala)

Practical Research Training 15 hp (Alnarp)

Sommarkurser 2021 

Nu finns det nya spännande sommarkurser att söka. Flera av dem är nya för i år!

De odlade växternars historia och framtid

Maten idag och i morgon, olika perspektiv

Experimentell odling

Sommarkurs i agrarhistoria

Host Plant Resistance Breeding as a part of Integrated Pest Management

Practical Research Training

Mer information om bland annat innehåll och omfattning finns under respektive kurs. Här finns också länk till ansökan. 

Sista ansökningsdag är 15 mars 2021.

Examensarbete, praktik och sommarjobb 

Arbetar du i ett företag och har en idé som skulle passa som ett examensarbete? Eller kanske vill du erbjuda praktikplats eller sommarjobb för studenter?

SLU har en Karriär- och stipendieportal där externa förslag till examensarbete, praktikplatser och jobb/sommarjobb från hela Sverige kan publiceras.

På Alnarp finns även SLU Partnerskap Alnarp som tar emot förslag till examensarbete.

Omfattningen på kandidatarbete är 10 veckor och på masterarbete vanligtvis 20 veckor. Huvudhandledare och examinator finns alltid vid SLU. Externa partners kan vara biträdande handledare eller medverkande. Studenter som är registrerade på examensarbete eller praktikkurs är försäkrade.

Frågor? Kontakta utbildningskoordinator Salla Marttila.

Exempel på examensarbeten inom växtförädling

Masterarbete av Niklas KlementssonEvaluation of sugar beet genes involved in Rhizoctonia solani resistance

Masterarbete av Axel BelsingSwedish wheat in the changing climate : Screening for stable spring wheat genotypes from 2017 and 2018 with focus on protein quality for bread-making

Masterarbete av Jenny ÖstbergVicia faba determinate and indeterminate inflorescence genotypes – comparison of genetic variation at TFL1 locus 

Kandidatarbete av Ibrahim IssaDomestication of Lepidium
campestre with genome editing CRISPR/Cas9 – Analysis whether the genome editing CRISPR/Cas9 can be utilized in the domestication work of Lepidium campestre

Kandidatarbete av Johan LundmarkGenotyping ethylene production genes
Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple

Kandidatarbete Maximilian IsendahlThe Potential of Breeding Perennial Grain Legumes for Swedish Climates – A literature study and a pilot experiment on polyploidy

Kandidatarbete Alma Gustavsson RoosVirus yellows in sugar beets in Sweden and Europe


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se