Utbildning inom växtförädling

Senast ändrad: 13 februari 2020

SLU erbjuder ett tvåårigt program på avancerad nivå, Växtbiologi för hållbar produktion, som ger möjlighet till specialisering inom bland annat växtförädling. Masterprogrammet Horticultural Science ger också möjlighet för fördjupning i växtförädling.

Det finns flera valbara kurser vid SLU som innehåller genetik och växtförädling. Kurserna är öppna även för andra sökande än programstudenter. Anmälan till kurser sker genom www.antagning.se. Plats ges efter behörighet och platsantal.

Kurser på grundnivå

Växtförädling och växtfysiologi 15 hp (Alnarp)

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi 15 hp (Ultuna)

Kurser på avancerad nivå

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources 15 hp (Alnarp) 

Genetic Diversity and Plant Breeding 15 hp (Ultuna)

Plant Biology for Breeding and Protection 15 hp (Alnarp, Ultuna, Umeå)

Practical Research Training 15 hp (Alnarp)

Examensarbete, praktik och sommarjobb 

Arbetar du i ett företag och har en idé som skulle passa som ett examensarbete? Eller kanske vill du erbjuda praktikplats eller sommarjobb för studenter?

SLU har en Karriär- och stipendieportal där externa förslag till examensarbete, praktikplatser och jobb/sommarjobb från hela Sverige kan publiceras.

På Alnarp finns även SLU Partnerskap Alnarp som tar emot förslag till examensarbete.

Omfattningen på kandidatarbete är 10 veckor och på masterarbete vanligtvis 20 veckor. Huvudhandledare och examinator finns alltid vid SLU. Externa partners kan vara biträdande handledare eller medverkande. Studenter som är registrerade på examensarbete eller praktikkurs är försäkrade.

Frågor? Kontakta utbildningskoordinator Salla Marttila.


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se