Utbildning inom växtförädling

Senast ändrad: 27 september 2021
Man och kvinna arbetar med växter
SLU erbjuder flera kurser inom växtförädling. Foto: Annamia Olvmyr

Program

SLU erbjuder ett tvåårigt program på avancerad nivå, Växtbiologi för hållbar produktion, som ger möjlighet till specialisering inom bland annat växtförädling. Masterprogrammet Horticultural Science ger också möjlighet för fördjupning i växtförädling.

Flera valbara kurser vid SLU innehåller genetik och växtförädling, eller handlar om hållbar matproduktion. Kurserna är öppna även för andra sökande än programstudenter. Anmälan till kurser sker genom www.antagning.se. Plats ges efter behörighet och platsantal.

 

Kurser på grundnivå, vårtermin 2022
– sök senast 15 oktober

Hållbar matproduktion 7,5 hp (distans)

Pomologi – odling, förökning och växtskydd 7,5 hp (Alnarp, halvdistans)

Framtidens livsmedelssystem – trender och strategier för hållbar mat 7,5 hp (Uppsala)

Sustainable Food Production –  Challenges and Cropping System Solutions 7,5 hp (Uppsala)

Postharvest – Biology and Technology 15 hp (Alnarp)

 

Kurser på avancerad nivå, vårtermin 2022
– sök senast 15 oktober

Plant Biology for Breeding and protection 15 hp (Alnarp, Uppsala, Umeå)

Sustainable Plant Production – from Molecular to Field Scale 15 hp (Alnarp, Uppsala, Umeå)

Global Food Systems and Food Security 15 hp (Uppsala)


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22