Om SLU Hästcentrum

Senast ändrad: 03 juni 2021

SLU Hästcentrum i Skara samverkar kring hästfrågor i Västra Götaland. Information, utbildning och utveckling är ledorden och grunden är forskning och beprövad erfarenhet.

Mötesplats för hästfrågor 

Hästcentrum Skara skapades 2002-2004 som ett projekt vid SLU. Syftet var att skapa en mötesplats för hästfrågor i Västra Götaland med forskning, utbildning och information som grund.

Finansiärer var från början Västra Götalandsregionen, SLU, Naturbruksgymnasiet Uddetorp, AGROVÄST och Skara Kommun.

Efter två år kunde regional tillväxt ses genom utförda samarbetsprojekt. Det var kurser, studieresor, informationsinsatser mm. Ledorden som utkristalliserade sig var information, utbildning och utveckling. 

SLU Hästcentrum

Idag är SLU Hästcentrum en mötesplats med SLU i Skara som bas som kan hantera frågor som ökad förståelse för hästen i samhället, hästens roll i landskapsvården och miljön och samhällets krav på hästnäringen. Genom SLU finns det en naturlig koppling till hästforskning.

Djurskyddsaspekter, kvalitetssäkring och säkerhet är också viktiga begrepp för SLU Hästcentrum, som har blivit ett forum för kunskapsutbyte med hjälp av kurser och seminarier. 

Det finns alltid möjlighet till nya projekt och nya samarbeten. 


Kontaktinformation

Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se