Eurohorse/Smedjeveckan

Senast ändrad: 03 juni 2021

Forskare, lärare och hästmänniskor berättar om sina erfarenheter i paddocken på Eurohorse varje vår och under Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga evenemang i Skara varje höst.

Eurohorse

Kunskap om hästar enar och förenar. Det har visat sig då Hästcentrum arrangerat workshops, föreläsningar och demonstrationer i paddocken på Svenska Mässan i Göteborg i samband med hästtävlingar på Gothenburg Horse Show. 

Redan 2002 utvecklade SLU och Hästcentrum tillsammans med Svenska Mässan det nu återkommande och populära paddockprogrammet i mässhallen. Syftet var och är att att förmedla kunskap kring hästen.

Flera tusen personer har lärt sig allt från hur en häst lastas bäst och brandsäkerhet i stallar till sjukdomslära och hur en travhäst selas och tränas. Forskare, lärare och erfarna hästmänniskor berättar om sina erfarenheter i ett aktuellt program varje år.

Programmet för året presenteras på EuroHorse. 

Smedjeveckan

Varje år, sista veckan i september, arrangerar Hästcentrum en hästdag i samband med Smedjeveckan, en populärvetenskaplig vecka vid SLU i Skara.

Vi tar tillfället i akt att samla hästbranschen i olika forum. Vi arrangerar träffar med politiker och beslutsfattare för att visa på hästens betydelse i samhället. Besökarna har genom åren fått vara med om clinics och uppvisningar i hoppning, dressyr, fälttävlan, körning och trav. Olika teman har presenterats, bland annat om hästens beteende och hur djur bidrar till människors välbefinnande.

Smedjeveckans hästdag 23 september 2020

Ett webbinarium om hästfolk och våra attityder.

Etologerna och forskarna Maria Andersson och Anna Lundberg höll i en diskussion kring hästfolk och attityder.

Deltagarna i webbinariet möter forskarna och varandra och pratar om dilemman som kan uppstå i ”hästvärlden”.

Exempel på dilemman: Hur tänker du kring täcken? Vad gör du om någon slår sin häst? Vad händer vid lastning av häst som inte vill gå in i transporten? Vad gör du som hästägare, vad gör du om du råkar vara i närheten?

Smedjeveckan genom åren

Smedjeveckan sedan flera år tillbaka sammanfattas här. 


Kontaktinformation

Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se