Utbildningar

Senast ändrad: 03 juni 2021

I Västra Götaland är det nära till hästutbildningar, från kurser för barn till högre utbildningar på gymnasium och universitet. Flera webbutbildningar är utvecklade vid SLU i Skara.

Barn och ungdom

Det finns ett stort antal rid- och travskolor i Västra Götaland. Västergötlands Ridsportförbund samlar ridskolorna i länet.

Det två travbanorna Axevalla och Åby driver travskolor.

Västergötlands Ridsportförbund.

Axevalla travbana

Åby travskola.

Gymnasium

På länets naturbruksgymnasium finns det utbildningar inom hästområdet. Det finns en gemensam sida för alla naturbruksgymnasier i Sverige, här går man vidare till vald skola och vald inriktning.

Naturbruk.se.

Yrkeshögskola

Biologiska Yrkeshögskolan startade sin första hästutbildning 1998 på SLU campus i Skara. Nu är skolan en av Sveriges största utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolekoncepet. Idag är det Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen som driver skolan. Utbildningar finns inom hovslageri, djursjukvård, entreprenörskap inom hästrelaterade näringar mm.

Biologiska Yrkeshögskolan - BYS.

Universitet

I Skara, en av SLU:s orter i Sverige, finns kompetens inom framför allt djurens beteende och djurvälfärd. Institutionen för husdjurens miljö och hälsa har en stor del av kursansvaret inom kandidatprogrammet "Etologi och Djurskyddsprogrammet". Forskare och lärare medverkar även i grundutbildningen för husdjursagronomer, veterinärer, sport- och sällskapsdjursprogrammet samt vid djursjukskötarprogrammet. På masternivå har institutionen kursansvar inom Animal Science och Outdoor environment and health.

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

Webbutbildningar

Din väg till föl

SLU i Skara har utvecklat flera webbutbildningar genom åren, avelskurser, grundläggande hästkunskapkurser mm. Den tekniska utvecklingen går framåt, visst material blir gammal, annat behöver uppdateras. En avelskurs på webben som funnits via SLU i Skara och HNS, Hästnäringens nationella stiftelse och Flyinge har bearbetats och ges idag via via Svensk Travsport.

Din väg till föl.

Kompetensbevis för hästtransportörer

Den utbildning som drivs idag via SLU i Skara är Kompetensbevis för hästtransportörer, en webbutbildning för den som kör hästar i yrkesmässig trafik.

Kompetensbevis för hästtransportörer.


Kontaktinformation