IKEU-programmets sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 09 september 2016

Via ingångarna nedan finner du information om och från sjöar och vattendrag inom IKEU:

Metadata om sjöar och vattendrag i IKEU (aktiva och avslutade).
 
Pågående mätprogram
Sjöar – totalt 20 sjöar med provtagning mellan 1-4 gånger per år (biologi) och 8 gånger per år (kemi). Dessa delas in i tre grupper:
Kalkade sjöar – 8 kalkade sjöar.
Vilande kalkning – 6 sjöar som tidigare kalkats. Denna grupp kan komma att utökas med fler sjöar.
Referenssjöar – 6 okalkade sjöar. Bland dessa finns det såväl neutrala som sura referenser.
 
Vattendrag – Totalt 32vattendrag med provtagning 1 gång per år (biologi) och 12-20 gånger per år (kemi). Dessa delas in i tre grupper:
Kalkade vattendrag – 14 kalkade vattendrag
Vilande kalkning – 5 vattendrag som tidigare kalkats.
Referensvattendrag – 14 okalkade vattendrag med surt eller neutralt pH.
 
Avslutade mätprogram
Överkalkningssjöar (2006-2010) – I 10 hårt kalkade sjöar följdes kemi och biologi intensivt för att påvisa eventuella effekter av extra höga kalkhalter.
Extensivsjöar (2005-2009) – I programmet ingick 26 kalkade sjöar med vattenkemiska provtagningar 4 gånger per år.
Extensivvattendrag (2005-2009) – I programmet ingick 26 kalkade vattendrag med vattenkemiska provtagningar 4 gånger per år.
 

Provtagnings- och analysmetoder

 

Mätresultat

Sidansvarig: elin.widen@slu.se