Vattendrag inom extensivprogrammet

Senast ändrad: 01 juni 2016

26 kalkade vattendrag ingick i extensivprogramnmet som löpte åren 2006-2010.

De 26 vattendrag som valts för extensiv provtagning (vattenkemi 4 ggr/år) ska i stor utsträckning representera kalkade vattendrag i allmänhet vilket uppnås genom att i ett första steg slumpvis välja relativt många möjliga vattendrag följt av vidare urval baserade på lämplighet. Metoden innebär att relativt lite kringdata kan finnas om vissa vattendrag.