Sjöar inom extensivprogrammet

Senast ändrad: 01 juni 2016

26 kalkade sjöar ingick i extensivprogrammet som löpte mellan 2006-2010.

I extensivprogrammets sjöar utfördes endast vattenkemisk provtagning under åren 2006-2010. De 26 utvalda sjöarna skulle i stor utsträckning representera kalkade sjöar i allmänhet. Urvalsprocessen skedde därför i två steg; först valdes slumpvis sjöar ur hela populationen av kalkade sjöar och vidare ett urval baserat på lämplighet. Metoden innebär att relativt lite kringdata kan finnas om vissa sjöar.