Metadata

Senast ändrad: 30 maj 2016

Fisk

SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenlaboratoriet, är ansvarig för att provfisken i sjöar och vattendrag genomförs i IKEU-objekten. Här kan du ladda ner pdf-filer med utvärderingar av provfiskade sjöar eller vattendrag som ingår både i IKEU och nationella miljöövervakningen.

Övriga metadata

Mer information om metadata hittar du på IKEU:s gamla webbsida.

Sidansvarig: tobias.vrede@slu.se