Kalkade sjöar

Senast ändrad: 01 juni 2016

I IKEU-programmet ingår eller har ingått 15 kalkade sjöar.

Vid starten 1989 ingick 14 kalkade sjöar i IKEU-programmet. Valet av sjöar styrdes i huvudsak av att det skulle finnas äldre vattenkemiska och biologiska undersökningar från sjön. Programmet har ändrats under projektperioden: nya sjöar har tillkommit, några kalkade sjöar har numera vilande kalkning och några sjöar har utgått ur programmet (markerade inom parentes). 

I det nuvarande programmet ingår 8 kalkade sjöar (se kartan nedan).

 X-koordinat (RT 90)  Y-koordinat (RT 90)  Namn
 623175  146111  (Blanksjön)
 629489  133906  (Gyltigesjön)
 633209  141991  Gyslättasjön
 634180  133441  (Nässjön)
 638317  138010  Stengårdshultasjön
 640364  129240  Stora Härsjön
 653737  125017  Ejgdesjön
 663216  148449  (Lien)
 664620  148590  Västra Skälsjön
 669253  139468  (Upprämmen)
 670275  146052  Tryssjön
 680235  141799  Bösjön
 683421  133742  (Nedre Särnmanssjön)
 683582  154935  Källsjön
 711924  163150  (Rödingträsket)

 

Kalkade sjöar i IKEU-programmet

Sidansvarig: tobias.vrede@slu.se