Sjöar med vilande kalkning

Senast ändrad: 20 oktober 2016

I delprogrammet ingår 6 sjöar där vi följer effekterna av att kalkning tills vidare upphört.

I ett sjösystem i Tyresta Nationalpark, började sjöarna Stensjön, Långsjön och Trehörningen att kalkas 1978. För att studera eventuella återförsurningseffekter på vattenkemi och biologi avslutades kalkningarna i Trehörningen 1991, i Långsjön 1995 och i Stensjön 2010. Undersökningarna togs med i IKEU-programmet 1999. År 2007 kompletterades programmet med ytterligare 5 sjöar. Sjöar inom parentes utgick ur programmet från och med 2013. 

 X-koordinat (RT-90  Y-Koordinat (RT-90)  Namn
 624718  141590  (Västra Hultasjön)
 649314  149514  Geten
 652412  143738  Långsjön, Tiveden
 656519  164404  Stensjön, Tyresta
 656590  164240  Långsjön, Tyresta
 656664  164238  (Trehörningen)
 666268  142230  Skifsen
 674570  141911  Rädsjön

 

IKEU Vilande kalkning