Referenssjöar

Senast ändrad: 20 oktober 2016

I IKEU-programmet ingår 6 okalkade referenssjöar. Övre Särnmanssjön utgick ur programmet 2013.

Referenssjöarna är i första hand referenser till kalkade sjöar. Referensjöarna inom IKEU-programmet kan också användas tillsammans med det nationella miljövervakningsprogrammets trendsjöar för att spegla miljöutvecklingen i landet. Sjöurvalet gjordes ursprungligen för att representera olika regioner i Sverige, speciellt vad gäller luftförorening och försurning av känsliga sjöar. Mer kringdata och resultat finns under varje sjönamn.

 X-koordinat (RT-90)  Y-koordinat (RT-90)  Namn
 623161  142146  Lillesjö
 643914  127698  Härsvatten
 645289  128665  Fräcksjön
 655275  153234  Älgsjön
 656612  164132  Årsjön
 662682  132860  Örvattnet
 683337  133785  (Övre Särnmanssjön)

 

IKEU Referenssjöar

Sidansvarig: tobias.vrede@slu.se