Vattendrag med vilande kalkning

Senast ändrad: 14 augusti 2018

I programmet ingår fyra vattendrag där kalkningarna tills vidare har avslutats (vilande kalkning).

De fyra vattendragen är Djursvasslan, Hammarbäcken, Prästvallsbäcken och Örvallsbäcken. I Örvallsbäcken undersöks ett flertal lokaler. (Uppströms Örvallssjön sjön kallas vattendraget Havssvalgsbäcken och där genomförs referensvattendragsmätningar).

 

 X-Koordinat (RT-90)  Y-Koordinat (RT-90)  Namn
 685373  154298  Örvallsbäcken, Gravbacka, 4250
 685373  154298  Örvallsbäcken 4241 (4240)
 687890  137915  Djursvasslan
 689061  140561  Hammarbäcken
 683301  156690  Prästvallsbäcken