Referensvattendrag

Senast ändrad: 26 juni 2020

I IKEU-programmet ingår 14 okalkade vattendrag som används  som referenser till kalkade vatten samt för att beskriva utvecklingen vad gäller surhet/försurning och klimat. Referensvattendragen inom IKEU-programmet kan också användas tillsammans med det nationella miljövervakningsprogrammets trendvattendrag för att spegla miljöutvecklingen i landet. Vattendragsvalet gjordes ursprungligen för att representera olika regioner i Sverige.

 Xkoordinat (RT-90)  Ykoordinat (RT-90)  Namn
 623265  136734  (Hörlingeån)
 624714  133393  Trollbäcken
 631435  133357  Lillån-Bosgårdsån
 633396  154229  Morån
 636606  148036  (Lillån (Gnyltån))
 637503  135162  Musån
 637520  139964  (Gnyltån)
 654489  123807  (Ejgstån)
 662341  123807  Laxbäcken
 673365  134254  Vingån
 673809  153401  Sörjabäcken
 680904  133637  Tangån
 684839  133309  Stråfulan
 685180  154161  Härån
 688230  137719  Övre Häggingån
 697143  158003  Hornsjöbäcken
 701914  140092  Bastuån
 705360  169582  Lillån (AC-län)
 68****  15**** Havssvalgsbäcken,  4070 

 

Referensvattendrag