Ådalsån

Senast ändrad: 10 september 2020

Ådalsån ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Ådalsån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Ådalsån genomfördes 1987. Kalkningsmetoden är våtmarkskalkning.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Ådalsån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE696000-156850 (Ådalsån Lyckemyran (D))
 • Län: Y (Västernorrlands län)

Hela Ådalsån

 • Total areal: 59,4 km²
 • Vattendragslängd: 74,4 km
 • Höjd över havet: 123 m - 415m
 • Flodområde: 40-Indalsälven

Stationer

 • Nedre lokalen (A) 38
 • Gamla bron (B) 37
 • C-strax upp bron 39 (Lokal C)
 • Lyckemyran (D) 40
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE696000-156850, Lyckemyran (D) 40 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6958957, 609593
  • Total areal: 50,0 km²
 • Lokal E 41
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE696320-156565, Lokal E 41 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6962121, 606704

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.