Skuggälven

Senast ändrad: 10 september 2020

Skuggälven ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Skuggälven

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Skuggälven genomfördes 1974. Kalkningsmetoden är kalkning i uppströms sjö.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Skuggälven

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE654141-124734 (Skuggälven, Ängarna)
 • Län: O (Västra Götalands län)

Hela Skuggälven

 • Total areal: 27,6 km²
 • Vattendragslängd: 82,2 km
 • Höjd över havet: 22 m - 207 m
 • Flodområde: 111-Strömsån

Stationer

 • Ängarna
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE654141-124734, Ängarna i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6536656, 293756
  • Total areal: 22,8 km²
 • Mörkebacka (Mörkebacka g:a lok 1)
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE654143-124723, Mörkebacka i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6536675, 293645
 • Salen (4406)
  • Provtagning: elfiske 
  • EUID: SE654035-124845, Salen (4406) i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6535610, 294878
 • Nordvammssjöns utlopp (Nordvammsjöns utl 3)

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.