Sörjabäcken (Lillån)

Senast ändrad: 25 september 2020

Sörjabäcken (Lillån) ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Sörjabäcken (Lillån)

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Sörjabäcken (Lillån)

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE673815-153365 (Sörjabäcken (Lillån))
 • Län: X (Gävleborgs län)

Hela Sörjabäcken (Lillån):

 • Total areal: 23,0 km²
 • Vattendragslängd: 41,3 km
 • Höjd över havet: 178 - 355 m
 • Flodområde: 52 - Gavleån

Stationer

Biologiprov tas vid Jockara fäbod. Där togs även kemiprov 1998­2004, därefter tas de vid Mombyvägen.

 • Jockara fäbod
  • Provtagning: bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE673815-153365, Jockara fäbod i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6736766, 577507
  • Total areal: 21,1 km²
 • Mombyvägen
  • Provtagning: vattenkemi, elfiske
  • EUID: SE673825-153320, Mombyvägen i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6736860, 577056
  • Total areal: 20,3 km²
 • Sörja
  • Provtagning: elfiske 
  • EUID: SE673813-153168, Sörja i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6736722, 575538
 • Jaktkojan
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE673860-152975, Jaktkojan i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6737168, 573603
 • Nedstr förgrening (Nedströms förgrening)
 • Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.