Trollbäcken

Senast ändrad: 25 september 2020

Trollbäcken ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Trollbäcken

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Trollbäcken

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE624715-133405 (Trollbäcken, Mynningen)
 • Län: M (Skåne län)

Hela Trollbäcken:

 • Total areal: 3,1 km²
 • Vattendragslängd: 5,8 km
 • Höjd över havet: 78 - 212 m
 • Flodområde: 96, Rönneå

Stationer

 • Mynningsnära (Trollbäcken, Mynningen)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske  
  • EUID: SE624715-133405, Trollbäcken, mynningen i VISS
  • EUID: SE624720-133403, Mynningsnära i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6243632, 383903 (Trollbäcken, mynningen)
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6243681, 383882 (Mynningsnära)
  • Total areal: 3,1 km²
 • Nedstr bron (Nedströms bron)
 • Lekp 200 m upp stn 1 (Lekplats 200 m upp stn 1)

 

 • Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.