Djursvasslan

Senast ändrad: 06 oktober 2020

Djursvasslan ingår i mätprogrammet vilande vattendrag, d.v.s. vattendrag med avslutad kalkning.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Djursvasslan

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Djursvasslan genomfördes 1983. Kalkningsmetoden var våtmarkskalkning och senare doserare. Kalkningen avslutades år 2005. En aktiv doserare finns precis nedströms provtagningspunkten.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Djursvasslan

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE688175-137882 (Djursvasslan, Huvudfåran, 5004)
 • Län: Z (Jämtlands län)

Hela Djursvasslan

 • Total areal: 38,2 km²
 • Vattendragslängd: 41 km
 • Höjd över havet: 603 - 886 m
 • Flodområde: 48 Ljusnan

Stationer

 • Biflödet (DJURSVASSLAN / SNV 5003)
 • Djursvallen
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE687974-137956, Djursvallen i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6876382, 421746
 • Ovan doserare
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE688170-137880, Ovan doseraren i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6878331, 420962
 • Huvudfåran (Djursvasslan, Huvudfåran, 5004) (DJURSVASSLAN H-FÅRA / SNV 5004 / Ovan doserare)

 

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.