Källsjöån

Senast ändrad: 05 oktober 2020

Källsjöån ingår i mätprogrammet vilande vattendrag, d.v.s. vattendrag med avslutad kalkning.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Källsjöån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Källsjöån genomfördes 1984. Kalkningsmetoden var våtmarkskalkning. Kalkningen avslutades 2010-11-01. 

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Källsjöån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE683563-155010 (Källsjöån, Källsjöklack)
 • Län: X (Gävleborgs län)

Hela Källsjöån

 • Total areal: 23,5 km²
 • Vattendragslängd: 36,8 km
 • Höjd över havet: 95-457 m
 • Flodområde: 46-Nianån

Stationer

Källsjöån ligger nedströms Prästvallsbäcken, efter Källsjön.

 • Blacksås, Blacksås (pa 4090)
 • Källsjöklack (Källsjöklack 2)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE683563-155010, Källsjöklack 2 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6834408, 592748
  • Total areal: 17,7 km²
 • Hyckelberget (Hyckelberget 3)
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE683540-155080, Hyckelberget 3 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6834187, 593451

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.