Prästvallsbäcken

Senast ändrad: 05 oktober 2020

Prästvallsbäcken ingår i mätprogrammet vilande vattendrag, d.v.s. vattendrag med avslutad kalkning.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Prästvallsbäcken

Länkar till övriga data

 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Prästvallsbäcken genomfördes 19xx. Kalkningsmetoden var våtmarkskalkning. Kalkningen avslutades 2010-11-01. 

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Prästvallsbäcken

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE683560-154758 (Prästvallsbäcken 4141)
 • Län: X (Gävleborgs län)

Hela Prästvallsbäcken

 • Total areal: 
 • Vattendragslängd: 
 • Höjd över havet: 
 • Flodområde: 46-Nianån

Stationer

Nedströms Prästvallsbäcken, följer Källsjön, och därefter Källsjöån

 • 450 m upp Lorttjärn
  • Provtagning: elfiske
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6834250, 590501
 • Prästvallsbäcken, Finnbaracken, 4141
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE683560-154758, Finnbaracken (4141) i VISS
  • EUID: SE683573-154846, Prästvallsbäcken i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6834347, 590229 (Finnbaracken (4141)) samt 6834488, 591107 (Prästvallsbäcken)
 • 160 m ned Militärv
 • Stuggåsstickaren
  • Provtagning: elfiske
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6834777, 588645
 • Nedstr Prästvallsväg
 • Prästvallen
  • Provtagning: elfiske
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6835730, 587253