Hammarbäcken

Senast ändrad: 06 oktober 2020

Hammarbäcken ingår i mätprogrammet vilande vattendrag, d.v.s. vattendrag med avslutad kalkning.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Hammarbäcken

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Hammarbäcken genomfördes 19xx. Kalkningsmetoden var våtmarkskalkning. Kalkningen avslutades år 19xx. 

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Hammarbäcken

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE688278-138278 (Hammarbäcken, ovan bron, 5005)
 • Län: Z (Jämtlands län)

Hela Hammarbäcken

 • Total areal: 8,4 km²
 • Vattendragslängd: 7,5 km
 • Höjd över havet: 560 -710 m
 • Flodområde: 48 Ljusnan

Stationer

 • Ovan väg
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE688280-138343, Ovan väg i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6879488, 425576
 • Hammarbäcken, ovan bron, 5005, (300 m ovan bron), (300 m ov.bron Lofsån), (HAMMARBÄCKEN / SNV 5005)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE688278-138278, HAMMARBÄCKEN / SNV 5005 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6879460, 424926
  • Total areal: 8,0 km²
 • Småhamrarna
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE688241-138176, Småhamrarna i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6879077, 423911

 

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.