Acid Rain 2005, Prag, Tjeckien

Senast ändrad: 09 september 2016

Klicka på bilderna nedan för att läsa IKEUs posterpresentationer från den internationella konferensen Acid Rain 2005 i Prag.

Get Poster
Acidification and effects of liming as revealed by national lake surveys in Sweden

Anders Wilander

Get Poster
Metal concentrations in reacidified lakes in the Tyresta National Park, Sweden

Frida Edberg, Marcus Sundbom & Hans Borg

Get Poster
Mitigation of acidification in lakes by liming

Ulrika Stensdotter, Torbjörn Svenson, Ulf Larsson & Gunnar Persson

Get Poster
Growth and maturity of perch (Perca fluviatilis) in lakes differing in acidity and fish community

Kerstin Holmgren

Get Poster
Can the Stream Community Predict its Acidity Regime?

Cecilia Andrén & Björn C. Bergquist

 

Kontaktinformation