Övre Särnmanssjön

Senast ändrad: 10 september 2020

Ö. Särnamannasjön har tidigare ingått i mätprogrammet referenssjöar men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Ö. Särnamannasjön::

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Ö. Särnamannasjön

EU_CD SE683337-133785, län W (Dalarnas län)

Sjönummer 683337-133785, h.ö.h. 952 m, Huvudflodområde Dalälven, 53

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,283
Vattenytans area (km2) 0,283
Vattenvolym (Mm3) 0,523
Volym epilimnion (0-5 m) (%) 100
Maximalt djup (m) 5,2
Medeldjup (m) 1,9
Mediandjup, D50 (m) 1,5
Total strandlinjelängd (km) 3,37
Strandflikighet (%) 169
Total bottenareal (km2) 0,284
Bottenareal i epilimnion (%) 100

 

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 2,9
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): ca 20
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,3

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

 

   Marktyp  ha  procent
   Fjällhed & kalfjäll  219,6  84
   Vatten  40,1  15,3
   Sankmark normal/ svårframkomlig  1,9 0,7
   Total yta/ andel klassat  261,5  100

Vattendragslängder

  • minde diken etc: 0.1 km
  • bäckar: 0 km
  • åar: 0 km
  • Totalt: 0.1 km